ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Projekty

Viem, čo zjem

Viem, čo zjem

in Aktivity, Zdravie, šport a zábava, Projekty

Projekt „Viem, čo zjem“ patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids a na Slovensku. Do projektu sa zapojila aj naša škola. Žiaci 4. – 6. ročníka získali cenné vedomosti o význame zdravého stravovania. Zábavnou formou si osvojili zásady správnej a vyváženej stravy, zorientovali sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Cieľom projektu bolo tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša. Projektu sa zúčastnili žiaci 4. – 6. ročníka pod vedením p.u. […]

Read more ›
Deň zeme – ochutnávka ovocia a zeleniny

Deň zeme – ochutnávka ovocia a zeleniny

in Aktivity, Oznamy, Zdravie, šport a zábava, Aktivity MŠ, Materská škola, Projekty

V rámci programu „Školské ovocie“, mali žiaci našej školy možnosť zúčastniť sa ochutnávky ovocia a ovocných štiav.  Akcia s názvom „Školské ovocie a zelenia“ sa konala pri príležitosti Dňa zeme 2017. Deň zeme – 22.4: Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje […]

Read more ›
SÚŤAŽ: Čítam, teda som 2017

SÚŤAŽ: Čítam, teda som 2017

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Oznamy, Súťaže, Projekty

Nečíta(j)me iba v marci V istom časopise som sa stretla s názorom, že počet čítajúcich detí – či čítajúcej mládeže – je dnes veľmi nízky. Nech sú už názory fundovanejších odborníkov akékoľvek nechcem zovšeobecňovať, pretože mnohí naši žiaci ma utvrdili v tom, že to s mladými nie je až také najhoršie a veľa z nich má k literatúre skutočne pozitívny vzťah. Nedá mi tiež nespomenúť, že nie je to len vzťah ku knihám, ale i k dobrým filmom či kvalitnej hudbe, o čom sa presviedčam najmä na hodinách anglického […]

Read more ›
Anglickí lektori na škole

Anglickí lektori na škole

in Vzdelávanie a výchova, Projekty

Na prelome mesiacov január a február nás navštívili dvaja lektori, Arga Nayesya z Indonézie a Jasper Jia z Číny, z medzinárodnej organizácie AIESEC v rámci projektu „Educate Slovakia“, do ktorého sa zapojila naša škola. Hlavným zámerom tohto projektu je budovať medzinárodné povedomie medzi účastníkmi prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov, ako aj na odbúravanie negatívnych zvykov a správania, či zlepšovanie povedomia o témach týkajúcich sa mladých ľudí. Navyše mali žiaci možnosť hravou formou zlepšiť svoje komunikačné i jazykové schopnosti. Nayesya a […]

Read more ›
Zippyho kamaráti

Zippyho kamaráti

in Oznamy, Projekty, Duchovný život

Žiaci 1. a 2 ročníka sa v tomto školskom roku stretávajú s novým kamarátom. Volá sa Zippy. Kto je to? Zippyho kamaráti je program pre malé deti rôznych spôsobilostí. Nezameriava sa na deti so špecifickými problémami alebo ťažkosťami. Namiesto toho podporuje emocionálne zdravie všetkých malých detí. Program je realizovaný v školách a škôlkach, po dobu 24 týždňov, s jednou lekciou týždenne. Učitelia Vášho dieťaťa boli špeciálne vyškolení k výučbe programu. Program Zippyho kamaráti pozostáva zo šiestich modulov, každý modul má […]

Read more ›
Projekty do ktorých je zapojená naša ZŠ

Projekty do ktorých je zapojená naša ZŠ

in Projekty

Projekty školy.pdf

Read more ›
Digiškola

Digiškola

in DigiŠkola, Projekty

DIGIŠKOLA – NP Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva V rámci NP Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (DigiŠkola) získla ZŠ tablety Samung Note – 20ks, notebook Lenovo E545 s interaktívnou tabuľou a projektorom a MŠ získala tiež interaktívnu tabuľu s projektorom. V priebehu roka bola na ZŠ inštalovaná softvérová podpora SamsungSchool pre riešenie manažmentu tabletov. Manažment tabletov rozširuje možnosti využitia techniky v digitálnej učebni školy vytvorenej v rámci projektu EVSRŠ a dáva tak priestor k ďalšiemu skvalitneniu procesu výučby. Samsung School […]

Read more ›
Máme radi Slovensko – Hradisko Zobor (DigiŠkola)

Máme radi Slovensko – Hradisko Zobor (DigiŠkola)

in Projekty

História nitrianskeho hradiska Národná kultúrna pamiatka Hradisko Zobor je najstaršia a najrozsiahlejšia pamiatka v blízkosti mesta Nitry. Ohraničuje ho obranný val, dlhý takmer 2 km, miestami vysoký až 7 metrov, ktorý obopína temeno vrchov Pyramída a Zobor na juhozápadnom výbežku masívu Tríbeč. Areál Hradiska Zobor má rozlohu približne 15 ha. Do hradiska sa vchádzalo tromi bránami, umiestnenými vo východnej, severnej a západnej časti valu. Vznik Hradiska sa datuje do neskorej doby bronzovej (10. až 8. storočie pred n. l.). Najstaršie osídlenie […]

Read more ›
EDUCATE SLOVAKIA

EDUCATE SLOVAKIA

in Aktivity, Oznamy, Novinky, Projekty

Minulý týždeň nás navštívili dve stážistky Sriwiyata Ismail Zainuddin a Christine Chang z medzinárodnej organizácie AISEC v rámci projektu „Educate Slovakia“, do ktorého sa zapojila naša škola. Účelom tohto projektu bolo rozšíriť interkultúrne vedomosti a zlepšiť komunikačné i jazykové schopnosti našich žiakov. Christine a Wita nás veľmi pútavo oboznámili s dôležitými informáciami o Taiwane a Indonézii, s ich kultúrou, tradíciami, udalosťami, gastronómiou, športom i hudbou. Nadšenie našich žiakov bolo viditeľné od prvého dňa, stážistky ich vedeli vždy vhodne motivovať, zapojiť do komunikácie a výrazne zvýšili záujem o anglický jazyk vďaka tejto zážitkovej forme […]

Read more ›
Beseda s príslušníčkou MsP NR

Beseda s príslušníčkou MsP NR

in Prevencia drogových závislostí a sociálno-patologických javov, Novinky

Dňa 22. januára  2015 sa v rámci projektu Protidrogovej prevencie  uskutočnila beseda s príslušníčkou policajného zboru SR, vrchnou inšpektorkou Mgr. Zuzanou Bucheňovou,  MsP NR .Tá sa so žiakmi 1. stupňa rozprávala a preberala problematiku porušovania ľudských práv, šikanovania, správania sa v situáciách pri stretnutí s cudzími ľuďmi mimo školy a domu…. Žiaci ďalej diskutovali o bezpečnom používaní internetu a mobilných telefónov, zamerali sa aj na ochranu osobných údajov. Ďakujeme za poučnú prednášku a diskusiu, ktorá sa deťom veľmi páčila.  

Read more ›