ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Projekty

Zelená škola 2020 – prezentácia projektku

Zelená škola 2020 – prezentácia projektku

in Projekty

O problematike životného prostredia nestačí len učiť. Treba ho žiť. Základná škola s materskou školou sv. Gorazda sa v školskom roku 2020/2021 zapojila do  programu Zelená škola. Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré denne robia kroky na zníženie ekologickej stopy, robia, čo učia, učia inak a svojím konaním inšpirujú rodičov aj samosprávy. Cieľom programu je podpora školských komunít, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia svoje environmentálne správanie, čím prispievajú k zmierneniu vplyvu školy […]

Read more ›
Projekt Integrácia

Projekt Integrácia

in Aktivity, Aktivity MŠ, Materská škola, Projekty

V rámci projektu ,,Integrácia“ sa dňa 4.6. 2019. uskutočnilo krásne podujatie spojené s koncertom Mira Jaroša v Škultétyho základnej škole. Okrem škôlkárov sa zúčastnili tejto akcie aj žiaci prvého stupňa našej ,,alma mater“. Spoločne sme si zatancovali, zaspievali a odniesli si hodnotný dar v podobe interaktívnej tabuli pre našu MŠ.  

Read more ›
Viem, čo zjem

Viem, čo zjem

in Aktivity, Zdravie, šport a zábava, Projekty

Projekt „Viem, čo zjem“ patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids a na Slovensku. Do projektu sa zapojila aj naša škola. Žiaci 4. – 6. ročníka získali cenné vedomosti o význame zdravého stravovania. Zábavnou formou si osvojili zásady správnej a vyváženej stravy, zorientovali sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Cieľom projektu bolo tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša. Projektu sa zúčastnili žiaci 4. – 6. ročníka pod vedením p.u. […]

Read more ›
Deň zeme – ochutnávka ovocia a zeleniny

Deň zeme – ochutnávka ovocia a zeleniny

in Aktivity, Oznamy, Zdravie, šport a zábava, Aktivity MŠ, Materská škola, Projekty

V rámci programu „Školské ovocie“, mali žiaci našej školy možnosť zúčastniť sa ochutnávky ovocia a ovocných štiav.  Akcia s názvom „Školské ovocie a zelenia“ sa konala pri príležitosti Dňa zeme 2017. Deň zeme – 22.4: Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje […]

Read more ›
SÚŤAŽ: Čítam, teda som 2017

SÚŤAŽ: Čítam, teda som 2017

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Oznamy, Súťaže, Projekty

Nečíta(j)me iba v marci V istom časopise som sa stretla s názorom, že počet čítajúcich detí – či čítajúcej mládeže – je dnes veľmi nízky. Nech sú už názory fundovanejších odborníkov akékoľvek nechcem zovšeobecňovať, pretože mnohí naši žiaci ma utvrdili v tom, že to s mladými nie je až také najhoršie a veľa z nich má k literatúre skutočne pozitívny vzťah. Nedá mi tiež nespomenúť, že nie je to len vzťah ku knihám, ale i k dobrým filmom či kvalitnej hudbe, o čom sa presviedčam najmä na hodinách anglického […]

Read more ›
Anglickí lektori na škole

Anglickí lektori na škole

in Vzdelávanie a výchova, Projekty

Na prelome mesiacov január a február nás navštívili dvaja lektori, Arga Nayesya z Indonézie a Jasper Jia z Číny, z medzinárodnej organizácie AIESEC v rámci projektu „Educate Slovakia“, do ktorého sa zapojila naša škola. Hlavným zámerom tohto projektu je budovať medzinárodné povedomie medzi účastníkmi prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov, ako aj na odbúravanie negatívnych zvykov a správania, či zlepšovanie povedomia o témach týkajúcich sa mladých ľudí. Navyše mali žiaci možnosť hravou formou zlepšiť svoje komunikačné i jazykové schopnosti. Nayesya a […]

Read more ›
Zippyho kamaráti

Zippyho kamaráti

in Oznamy, Projekty, Duchovný život

Žiaci 1. a 2 ročníka sa v tomto školskom roku stretávajú s novým kamarátom. Volá sa Zippy. Kto je to? Zippyho kamaráti je program pre malé deti rôznych spôsobilostí. Nezameriava sa na deti so špecifickými problémami alebo ťažkosťami. Namiesto toho podporuje emocionálne zdravie všetkých malých detí. Program je realizovaný v školách a škôlkach, po dobu 24 týždňov, s jednou lekciou týždenne. Učitelia Vášho dieťaťa boli špeciálne vyškolení k výučbe programu. Program Zippyho kamaráti pozostáva zo šiestich modulov, každý modul má […]

Read more ›
Projekty do ktorých je zapojená naša ZŠ

Projekty do ktorých je zapojená naša ZŠ

in Projekty

Projekty školy.pdf

Read more ›
Digiškola

Digiškola

in DigiŠkola, Projekty

DIGIŠKOLA – NP Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva V rámci NP Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (DigiŠkola) získla ZŠ tablety Samung Note – 20ks, notebook Lenovo E545 s interaktívnou tabuľou a projektorom a MŠ získala tiež interaktívnu tabuľu s projektorom. V priebehu roka bola na ZŠ inštalovaná softvérová podpora SamsungSchool pre riešenie manažmentu tabletov. Manažment tabletov rozširuje možnosti využitia techniky v digitálnej učebni školy vytvorenej v rámci projektu EVSRŠ a dáva tak priestor k ďalšiemu skvalitneniu procesu výučby. Samsung School […]

Read more ›
Máme radi Slovensko – Hradisko Zobor (DigiŠkola)

Máme radi Slovensko – Hradisko Zobor (DigiŠkola)

in Projekty

História nitrianskeho hradiska Národná kultúrna pamiatka Hradisko Zobor je najstaršia a najrozsiahlejšia pamiatka v blízkosti mesta Nitry. Ohraničuje ho obranný val, dlhý takmer 2 km, miestami vysoký až 7 metrov, ktorý obopína temeno vrchov Pyramída a Zobor na juhozápadnom výbežku masívu Tríbeč. Areál Hradiska Zobor má rozlohu približne 15 ha. Do hradiska sa vchádzalo tromi bránami, umiestnenými vo východnej, severnej a západnej časti valu. Vznik Hradiska sa datuje do neskorej doby bronzovej (10. až 8. storočie pred n. l.). Najstaršie osídlenie […]

Read more ›