ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

DigiŠkola

Digiškola

Digiškola

in DigiŠkola, Projekty

DIGIŠKOLA – NP Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva V rámci NP Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (DigiŠkola) získla ZŠ tablety Samung Note – 20ks, notebook Lenovo E545 s interaktívnou tabuľou a projektorom a MŠ získala tiež interaktívnu tabuľu s projektorom. V priebehu roka bola na ZŠ inštalovaná softvérová podpora SamsungSchool pre riešenie manažmentu tabletov. Manažment tabletov rozširuje možnosti využitia techniky v digitálnej učebni školy vytvorenej v rámci projektu EVSRŠ a dáva tak priestor k ďalšiemu skvalitneniu procesu výučby. Samsung School […]

Read more ›
Tablety na hodine – zefektívnenie vzdelávania

Tablety na hodine – zefektívnenie vzdelávania

in Aktivity, DigiŠkola, Projekty

V rámci modernizácie vyučovania žiaci 1. stupňa začali na hodinách využívať tablety. Príjemné spestrenie vzdelávania spojené s nadobúdaním vedomostí a počítačových zručností je pre deti pútavé a efektívne 🙂

Read more ›