Digitálna učebnica

in Digitálna učebnica, Projekty

Naša škola  bola prizvaná a je zapojená do pilotného projektu Digitálna učebnica.  Tento výber bol realizovaný na základe práce učiteľov, z ktorých vybrali  najaktívnejších používateľov. Medzi nich patria aj pedagógovia našej školy. Triedy, ktoré sme zaregistrovali do Digitálnej učebnice  môžu využívať metodické materiály, pedagógovia  im môžu  posielať správy, oznamy, učebné materiály, komunikovať s rodičmi atď. Digitálna učebnica je internetový systém slúžiaci na ukladanie, uchovávanie, vyhľadávanie, výber, zdieľanie a výmenu učebných materiálov, prípadne iných elektronických materiálov potrebných pri učebnom procese. Portál bezkriedy.sk“ alebo […]

Read more ›