Modernizácia vzdelávacieho procesu

in Modernizácia vzdelávacieho procesu, Aktivity, Vzdelávanie a výchova, Projekty

Pedagógovia našej školy sú zapojení do národného  projektu  „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“. Základným zámerom projektu je pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy – prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. Špecifickými cieľmi projektu  je inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. Zároveň je cieľom zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania s cieľom získania a rozvoja ich kompetencií potrebných pre vedomostnú spoločnosť.  Projekt  je  realizovaný v […]

Read more ›