ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Prevencia drogových závislostí a sociálno-patologických javov

Beseda s príslušníčkou MsP NR

Beseda s príslušníčkou MsP NR

in Prevencia drogových závislostí a sociálno-patologických javov, Novinky

Dňa 22. januára  2015 sa v rámci projektu Protidrogovej prevencie  uskutočnila beseda s príslušníčkou policajného zboru SR, vrchnou inšpektorkou Mgr. Zuzanou Bucheňovou,  MsP NR .Tá sa so žiakmi 1. stupňa rozprávala a preberala problematiku porušovania ľudských práv, šikanovania, správania sa v situáciách pri stretnutí s cudzími ľuďmi mimo školy a domu…. Žiaci ďalej diskutovali o bezpečnom používaní internetu a mobilných telefónov, zamerali sa aj na ochranu osobných údajov. Ďakujeme za poučnú prednášku a diskusiu, ktorá sa deťom veľmi páčila.  

Read more ›
Ezop, Grécko, veselé príbehy….

Ezop, Grécko, veselé príbehy….

in Prevencia drogových závislostí a sociálno-patologických javov, Aktivity

Dnes nás všetkých z 1. stupňa našej ZŠ  múdry otrok Ezop zaviedol do antického Grécka. Hovoril o sebe a o Grécku. Prerozprával nám tri príbehy – O včelách, O peniazoch a O opiciach. V prvej boli hlavnými hrdinami dve včeličky, ktoré  potrebovali zbraň proti otravným ľuďom, v druhej zas peniaze, za ktoré si ešte nikto šťastie nekúpil, no a v tretej opice, ktoré stále a stále a stále všetko opakovali.  Všetky tri bájky niesli v sebe múdrosť, hravosť  a zábavu […]

Read more ›
Obchod s ľuďmi

Obchod s ľuďmi

in Prevencia drogových závislostí a sociálno-patologických javov

V piatok 15.novembra žiaci 8. a 9.roč. v rámci troch vyučovacích hodín absolvovali s Mgr. M. Bírovou z CPPaP a Mgr. M. Duchoňom z Mestskej polície preventívny edukačný kurz na tému „Obchod s ľuďmi“.  Veselo i vážne na túto tému diskutovali a učili sa ako rozpoznať hroziace nebezpečenstvo a ako mu predchádzať.     

Read more ›
Dopravno-preventívna súťaž „CYKLISTI POZOR“

Dopravno-preventívna súťaž „CYKLISTI POZOR“

in Prevencia drogových závislostí a sociálno-patologických javov

Centrum voľného času Domino – pobočka Chrenová každoročne v mesiaci apríl organizuje dopravno – preventívnu súťaž cyklistov  pre žiakov ZŠ s názvom „Cyklisti, pozor!“  Súťaž pozostáva z 2 častí: zo znalosti základov pravidiel cestnej premávky  formou testu a jazdy zručnosti.    V sobotu 20.apríla sa konal už jej VII. ročník. Súťažilo sa v dvoch kategóriách :  I. kategória  žiaci 3. a 4. roč. a II. kategória  žiaci 5.-7. roč. Súťaže sa úspešne zúčastnili aj naši dvaja žiaci: 2.miesto:             Adam Valent, 5.roč. 3.miesto:            Max Abelev ,5.roč. Gratulujeme […]

Read more ›
ENVIRODEŇ

ENVIRODEŇ

in Prevencia drogových závislostí a sociálno-patologických javov, Aktivity

V piatok 19. apríla 2013 sme mali na škole ENVIRODEŇ. Všetci žiaci druhého stupňa sa zapojili do úpravy areálu školy. Po dlhej zime sme si všetci užívali slnečný deň a hrabali, odnášali konáre, strihali kríky,  zbierali odpadky „ostošesť“! Po zveľadení školského areálu a krátkej prestávke sme sa presunuli na výstavisko Agorokomplex, kde sme si pozreli výstavu Gardénia. Mladší žiaci investovali do nákupu krásnych kvetiniek pre potešenie seba aj svojich mamičiek. Starší sa zamerali skôr na stánky s hranolkami, pukancami a […]

Read more ›
Projekt prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov

Projekt prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov

in Prevencia drogových závislostí a sociálno-patologických javov

Jednou z úloh našej školy je vytvárať pre žiakov prostredie preniknuté duchom evanjeliovej slobody a lásky vytváraním atmosféry vzájomnej dôvery a úcty. Toto realizujeme formou rozhovorov, besied, prácou na triednických hodinách, v záujmových útvaroch a mnohými ďalšími formami práce so žiakmi…. Toto všetko sú aktivity zamerané na  prevenciu drogových závislostí a sociálno-patologických javov. Pomocou týchto aktivít zvyšujeme pocit bezpečnosti u žiakov a rodičov, zabezpečujeme aktívnu ochranu každého žiaka pred psychickým a fyzickým týraním, šikanovaním a ohrozovaním mravného vývinu. Učíme žiakov asertívnemu správaniu, hodnoteniu seba a iných a slobodne vyjadriť svoj názor. […]

Read more ›