ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Spoločenstvo rodičov

Veľká JARNÁ brigáda

Veľká JARNÁ brigáda

in Aktivity, Zdravie, šport a zábava, Novinky, Spoločenstvo rodičov

V sobotu 24. apríla 2018 sa v našej ZŠ s MŠ konala jarná brigáda. Usilovní veľkí i malí brigádnici strihali, kosili, pílili, bágrovali, zametali, vysádzali, vyvážali, upratovali,… A k tomu všetkému sa podával výborný kotlíkový guláš. Nechýbalo krásne slnečné počasie a dobrá nálada. A výsledok je naozaj vynikajúci! Ďakujeme všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou zapojili a tešíme sa nabudúce.

Read more ›
Spoločenstvo rodičov

Spoločenstvo rodičov

in Archív, Spoločenstvo rodičov

Občianske združenie Spoločenstva rodičov pri ZŠ sv. Gorazda je dobrovoľným, nezávislým, neziskovým, nepolitickým spoločenstvom občanov (ďalej len spoločenstvo) podľa zákona č. 83/90 Zb. v znení neskorších predpisov. Je právnickou osobou registrovanou Ministerstvom vnútra SR. Cieľ Cieľom spoločenstva je v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi, orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy zabezpečovať: Kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí založené na kresťanských zásadách. Ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené v Dohovore o právach dieťaťa s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti. Ochranu záujmov rodičov detí, […]

Read more ›