ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Sponzori

Prostriedky na materiálne zabezpečenie a zvýšenie kvality výučby

Prostriedky na materiálne zabezpečenie a zvýšenie kvality výučby

in Sponzori

Milí rodičia, priatelia, dobrodinci, ktorí by ste  chceli finančne pomôcť našej škole a prispieť na  materiálne zabezpečenie pre zvýšenie kvality výučby Vašich detí, môžete tak urobiť zaslaním finančných prostriedkov na číslo  účtu: 0854584003/5600 Srdečne Vám ďakujeme!

Read more ›
Ďakujeme za podporu

Ďakujeme za podporu

in Sponzori

Na tejto stránke by sme radi uverejnili (s ich súhlasom) postupne všetkých sponzorov a dobrodincov, ktorí akokoľvek pomohli pri finančnej, materiálnej a inej podpore našej školy. Všetkým za to patrí úprimné ďakujeme! Poďakovanie za podporu: manželia KOČAJDOVÍ, K2 atelér – architektúra, urbanizmus, interiér, dizajn manželia HUMAYOVÍ Občianske združenie „NITRANČEK“ p. Juraj ŠKVAREK, Nitra – Krškany manž. SZOVICSOVÍ, Veľký Cetín Ján FELBER – FELBER interiér, s.r.o. Róbert VALNET – OPTIKA A. D., Nitra manželia BEZÁKOVÍ, Janíkovce Ondrej DVORÁK – GYM KLUB Eva PECHANCOVÁ – DREPEX s.r.o., […]

Read more ›