ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Oznamy

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

in Oznamy

Milí rodičia, termín zápisu do MŠ sa na základe usmernenia Ministerstva školstva presúva na: 30. apríl – 31. máj 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. ON-LINE PRIHLÁŠKU VYPLŇTE UŽ DNES: https://gorazdnr.edupage.org/register/ O presnom termíne zápisu vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy www.zsgorazdova.sk. Vedenie ZŠ s MŠ sv. Gorazda    

Read more ›
Zápis do prvého ročníka ZŠ

Zápis do prvého ročníka ZŠ

in Oznamy

Milí rodičia, termín zápisu do prvého ročníka ZŠ sa na základe usmernenia Ministerstva školstva presúva na: 15. – 30. apríl 2020. (Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú.) ON-LINE PRIHLÁŠKU VYPLŇTE UŽ DNES: https://gorazdnr.edupage.org/register/ O presnom termíne zápisu vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy www.zsgorazdova.sk. Vedenie ZŠ s MŠ sv. Gorazda

Read more ›
Opatrenia ministerstva školstva – vyučovanie prerušené do odvolania

Opatrenia ministerstva školstva – vyučovanie prerušené do odvolania

in Oznamy

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania. Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov […]

Read more ›
Prerušenie prevádzky školy

Prerušenie prevádzky školy

in Oznamy

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým […]

Read more ›
Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

in Oznamy

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, NITRA v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje v dňoch 12. a 13. marca 2020 riaditeľské voľno žiakom ZŠ a deťom MŠ  z technicko-organizačných dôvodov (porucha na vodovodnej prípojke) a zároveň z dôvodov súvisiacich s pokynmi mesta Nitra o uzavretí škôl a školských zariadení. Dokument: Riaditeľské voľno (PDF) PaedDr. Anna Fabišová (riaditeľka školy)

Read more ›
KORONAVÍRUS – aktuálne informácie a usmernenia

KORONAVÍRUS – aktuálne informácie a usmernenia

in Oznamy

Aktuálne informácie, usmernenia  a pokyny nájdete na stránke:  EduPage > Koronavírus WEB: www.gorazdnr.edupage.org/blog1  

Read more ›
Spoločná KRÍŽOVÁ  CESTA

Spoločná KRÍŽOVÁ CESTA

in Aktivity, Oznamy, Duchovný život

Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie. Každý piatok ráno o 7,30 hod.  sa spoločne stretneme, všetci žiaci a pedagógovia, na krížovej ceste v telocvični.  

Read more ›
Popolcová streda

Popolcová streda

in Oznamy

Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na Veľkú noc začína tzv. Popolcovou stredou. Je to streda v siedmom týždni preVeľkou nocou. Tento rok pripadá na 13. februára. V tento deň, ktorý je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, kňaz alebo diakon robí popolom znak kríža na čelách veriacich so slovami: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“, alebo […]

Read more ›
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ MŠ+ZŠ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ MŠ+ZŠ

in Oznamy

Oznam pre rodičov budúcich prvákov Vedenie Základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, Nitra srdečne  pozýva rodičov  detí  MŠ  a  budúcich prvákov ZŠ na ,,Deň otvorených dverí“  dňa 27.2. 2020 v čase od 9.00 – 12.00 hod. Záujemcovia si budú mať možnosť prezrieť  priestory MŠ a ZŠ a takisto sa  oboznámiť s  výchovou  a  vzdelávaním  na škole. Navštívte nás alebo kontaktujte na tel. čísle  037/65 34 348 (sekretariát ZŠ). Tešíme sa na stretnutie s Vami.  

Read more ›
Polročné konzultácie

Polročné konzultácie

in Oznamy

Vážení rodičia! Pozývame Vás na KONZULTÁCIE O PROSPECHU A SPRÁVANÍ ŽIAKOV s triednymi učiteľkami, ktoré sa budú konať dňa 16. januára 2020 (štvrtok) od 14:00 hod. – 17:00 hod. v kmeňových triedach žiakov. Bližšie informácie vám poskytnú triedne učiteľky cez Edupage. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Read more ›