ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Oznamy

MŠ: ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

MŠ: ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

in Oznamy, Materská škola

Srdečne Vás pozývame na zápis do materskej školy pre šk. rok 2018/2019: 2. – 5. mája 2018 v čase 8:00 – 11:00 hod. a 13:00 – 16:00 hod. v MŠ.  Viac informácii…

Read more ›
Rozprávkový vláčik

Rozprávkový vláčik

in Aktivity, Oznamy

Zakúpením cestovných lístkov na dňa 2.marca 2018 žiaci 1.stupňa ZŠ nasadli spolu s divadlom NAtraKY do Rozprávkového vláčika. Ako nám ubehla cesta si môžete pozrieť v galérii.

Read more ›
T9 – riaditeľské voľno

T9 – riaditeľské voľno

in Oznamy

RIADITEĽSKÉ VOĽNO (oznam pre rodičov) Riaditeľ Základnej školy s MŠ sv. Gorazda, Dlhá 78, NITRA v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka z dôvodu TESTOVANIA 9 dňa 21. marca 2018 riaditeľské voľno. V tento deň sú všetci žiaci 5. – 8. ročníka automaticky odhlásení zo stravy. Kto má záujem, musí sa na obed prihlásiť u vedúcej školskej jedálne. Mgr. Ing. Marek Malík (riaditeľ […]

Read more ›
MŠ: Spoločný zápis do 1. ročníka

MŠ: Spoločný zápis do 1. ročníka

in Oznamy, Materská škola, Zápis do 1. ročníka

Spoločný zápis do 1. ročník pre deti z MŠ sv. Gorazda (z triedy VČIELKY) na šk. rok 2018/2019 sa uskutoční vo  štvrtok 5. apríla o 15.30 hod. v priestoroch ZŠ (1. stupeň). Postup: vyplniť on-line prihlášku: TU prísť na zápis s dieťaťom, na zápise vyplníte: Zápisný list do 1. ročníka ZŠ a predbežne aj Zápisný list do školského klubu detí /ŠKD/

Read more ›
PISA 2018

PISA 2018

in Oznamy

Vybraní žiaci 9. ročníka sa v apríli zúčastnia medzinárodného výskumu, ktorý zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce. Informácie pre rodičov: PDF „Múdre slovo je to, ktoré učí ľudí vypočuť si aj reč druhej strany.“ (Euripidés) Prvoradou úlohou štúdie PISA je: získať objektívny obraz o úrovni školstva v konkrétnej krajine; poskytnúť spätnú väzbu o úrovni vzdelávania v zúčastňujúcich sa krajinách; porovnať úroveň vzdelávacieho systému s inými krajinami; podnietiť prijatie opatrení na zefektívnenie vzdelávania; inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe z iných […]

Read more ›
Jarné prázdniny

Jarné prázdniny

in Oznamy

Jarné prázdniny žiakov budú od 5.3. – 9.3.2018. Vyučovanie sa začne opäť 12. marca – v pondelok.

Read more ›
Testovanie 9 – 2018

Testovanie 9 – 2018

in Oznamy, Novinky

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka sa v školskom roku 2017/2018 na našej škole uskutoční podľa pokynov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania v stredu 21. marca 2018. základné informácie – URL NÚCEM oznam pre rodičov – OZNAM  

Read more ›
Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

in Aktivity, Oznamy, Súťaže, Novinky

Dňa 13. 2. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy. 64. ročníka tejto najznámejšej recitačnej súťaže sa zúčastnilo 20 recitátorov, súťažiacich v troch kategóriách. Odbornú porotu tvorili pani učiteľka Silvia Antonyová, Zuzana Hasprová, Anna Fabišová a Jana Nemčeková. kategória / 2. – 4. roč. / – 8 žiakov V poézii porota 1.miesto neudelila. Na 2. mieste skončil Šimon Baran s ukážkou O cintlivke.  3. miesto patrilo Filipovi  Virágovi, ktorý sa predstavil s básňou Plyšový macko. Prvé tri miesta súťažiaci obsadili i v kategórii prózy. Cenu za 1. miesto získala Sofia Mináriková […]

Read more ›
AIESEC – „To, čo je iné, nemusí byť zlé.“

AIESEC – „To, čo je iné, nemusí byť zlé.“

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Oznamy, Vzdelávanie a výchova

V termíne od 22.-26.1. 2018 nás navštívili dve lektorky, zahraničné študentky, Danielle Nicie z Nového Zélandu a Marcela Pinheiro z Brazílie, z medzinárodnej organizácie AIESEC v rámci projektu „EDUCATE SLOVAKIA“. Hlavným zámerom bolo budovať a prehlbovať v žiakoch multikultúrne vnímanie sveta: „To, čo je iné, nemusí byť zlé.“ Žiaci taktiež mali možnosť zlepšiť svoje komunikačné schopnosti v ANJ. Danielle a Marcela nám veľmi pútavou formou porozprávali o svojich krajinách, ich tradíciách, kultúre, či problémoch. Venovali sa aj globálnym svetovým problémom […]

Read more ›
Lyžiarsky výcvik

Lyžiarsky výcvik

in Aktivity, Oznamy, Zdravie, šport a zábava, Výlety a exkurzie

V dňoch 5. – 9. februára 2018 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik  v stredisku SKI Opalisko (Závažná Poruba). Zúčastnili sa ho žiaci 8. a 9. ročníka. Cieľom lyžiarskeho výcviku bolo naučiť žiakov základnú techniku zjazdového lyžovania. Cieľ sa nám podarilo splniť, začiatočníci základnú techniku zvládli. Pokročilí lyžiari sa zlepšovali na náročnejších svahoch, kde bola potrebná väčšia dávka odvahy a zdatnosti.  

Read more ›