ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Oznamy

Vybíjaná – obvodné kolo

Vybíjaná – obvodné kolo

in Oznamy, Zdravie, šport a zábava

Dňa 25.apríla 2018 sa žiačky 5.-7.ročníka našej školy zúčastnili obvodného kola vo vybíjanej. Súťažili 4 družstvá: ZŠ Fatranská, ZŠ Pohranice, ZŠ s MŠ Čeľadice a naše žiačky. Naše dievčatá sa po výbornom výkone umiestnili na 4. mieste. Ďakujeme im za ich snahu a reprezentáciu  školy.

Read more ›
NOVÉ POČÍTAČE

NOVÉ POČÍTAČE

in Oznamy

Milí rodičia, vďaka financiám, ktoré ste nám poskytli svojou aktívnou účasťou na Vianočných trhoch 2017 mohli sme pre žiakov zakúpiť nové výkonnejšie počítače a vybavenie do odbornej učebne informatiky. Za vašu pomoc a štedrosť ďakujeme!

Read more ›
Spoločný zápis predškolákov do 1. ročníka + foto

Spoločný zápis predškolákov do 1. ročníka + foto

in Aktivity, Oznamy

V dňoch 5.-6. apríla 2018 sa uskutočnil  zápis do 1.ročníka ZŠ. Vo štvrtok  sa konal spoločný zápis  detí z našej MŠ. Prvácke pani učiteľky si odviedli  deti  zo škôlky a všetci spoločne prišli do ZŠ, kde ich už čakali aj rodičia. Po privítaní p.riaditeľom  žiaci 1. ročníka predviedli, čo sa už naučili.  Budúci prváci  boli  pri zápise šikovní.

Read more ›
Šikovní šiestaci

Šikovní šiestaci

in Aktivity, Oznamy

Na hodine techniky naši šikovní žiaci šiesteho ročníka zhotovili hračku, ktorou je možné si cvičiť zručnosť v streľbe na kôš drevenou guličkou. Výsledky ich práce svedčia o zručnostiach, ktoré získavajú na hodinách techniky pod vedením p. učiteľa Bánesza. Materiál bol zakúpený z príspevkov rodičov, takže každý žiak sa môže tešiť zo svojho výrobku aj doma.

Read more ›
POŽEHNANÉ  VEĽKONOČNÉ  SVIATKY

POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY

in Oznamy

Požehnané veľkonočné sviatky plné milostí a nádeje vyplývajúcej z Kristovho zmŕtvychvstania praje Spoločenstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre

Read more ›
MŠ: ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

MŠ: ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

in Oznamy, Materská škola

Srdečne Vás pozývame na zápis do materskej školy pre šk. rok 2018/2019: 2. – 5. mája 2018 v čase 8:00 – 11:00 hod. a 13:00 – 16:00 hod. v MŠ.  Viac informácii…

Read more ›
Rozprávkový vláčik

Rozprávkový vláčik

in Aktivity, Oznamy

Zakúpením cestovných lístkov na dňa 2.marca 2018 žiaci 1.stupňa ZŠ nasadli spolu s divadlom NAtraKY do Rozprávkového vláčika. Ako nám ubehla cesta si môžete pozrieť v galérii.

Read more ›
MŠ: Spoločný zápis do 1. ročníka

MŠ: Spoločný zápis do 1. ročníka

in Oznamy, Materská škola, Zápis do 1. ročníka

Spoločný zápis do 1. ročník pre deti z MŠ sv. Gorazda (z triedy VČIELKY) na šk. rok 2019/2020 sa uskutoční vo  štvrtok 1. apríla o 15.30 hod. v priestoroch ZŠ (1. stupeň). Postup: vyplniť on-line prihlášku: TU prísť na zápis s dieťaťom, na zápise vyplníte: Zápisný list do 1. ročníka ZŠ a predbežne aj Zápisný list do školského klubu detí /ŠKD/

Read more ›
PISA 2018

PISA 2018

in Oznamy

Vybraní žiaci 9. ročníka sa v apríli zúčastnia medzinárodného výskumu, ktorý zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce. Informácie pre rodičov: PDF „Múdre slovo je to, ktoré učí ľudí vypočuť si aj reč druhej strany.“ (Euripidés) Prvoradou úlohou štúdie PISA je: získať objektívny obraz o úrovni školstva v konkrétnej krajine; poskytnúť spätnú väzbu o úrovni vzdelávania v zúčastňujúcich sa krajinách; porovnať úroveň vzdelávacieho systému s inými krajinami; podnietiť prijatie opatrení na zefektívnenie vzdelávania; inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe z iných […]

Read more ›
Jarné prázdniny

Jarné prázdniny

in Oznamy

Jarné prázdniny žiakov budú od 5.3. – 9.3.2018. Vyučovanie sa začne opäť 12. marca – v pondelok.

Read more ›