ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Vzdelávanie a výchova

Educate Slovakia

Educate Slovakia

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Vzdelávanie a výchova

V rámci projektu „Educate Slovakia“, ktorý realizuje medzinárodná organizácia AIESEC, mali naši žiaci tento mesiac možnosť zapojiť sa do neformálneho jazykového vzdelávania. Účelom tohto projektu bolo rozšíriť interkultúrne vedomosti a zlepšiť komunikačné i jazykové schopnosti našich žiakov. Výučba pozostávala z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého dve stážistky Chandrika Zahra a Tang Chu Yang za aktívneho používania anglického jazyka rozvíjali u našich žiakov sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti. Chandrika a Minnie nás veľmi pútavo oboznámili s dôležitými informáciami o Taiwane a Indonézii, s ich kultúrou, udalosťami, gastronómiou a rôznymi tradíciami […]

Read more ›
Workshop Nemecky interaktívne

Workshop Nemecky interaktívne

in Vzdelávanie a výchova

Žiaci 8.ročníka si 8.11.2019 obohatili svoje vedomosti a zručnosti v používaní nemeckého jazyka. Na workshope Nemecky interaktívne a hravo na Katedre germanistiky FF UKF v Nitre sa dozvedeli o reáliách nemecky hovoriacich krajín a nazreli do rozprávkového sveta bratov Grimmovcov a Pipi Dlhej Pančuchy.

Read more ›
Malá finančná akadémia v 2.B

Malá finančná akadémia v 2.B

in Aktivity, Vzdelávanie a výchova

Žiaci 2.B sa zapojili do projektu Malá finančná akadémia s Kozmixom. Projekt v sebe spája tému finančnej gramotnosti a pedagogické inovácie, ktoré do škôl prinášajú trendy svetovej pedagogiky. Dôraz je kladený na tímovú spoluprácu, zážitkové aktivity, ako aj čítanie a počúvanie s porozumením. Aktivity sa realizujú na dennej báze formou blokového vyučovania. Časový plán pre toto zaujímavé vyučovanie je 8 týždňov a celá téma končí záverečnou prezentáciou. VIDEO: TU  

Read more ›
Diana Mašlejová – beseda

Diana Mašlejová – beseda

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Vzdelávanie a výchova

V piatok 13. apríla nás navštívila pani spisovateľka Diana Mašlejová, autorka viacerých kníh pre deti. Odmalička rada písala a žiakom porozprávala, čo treba k napísaniu knihy ako napríklad tvorivosť, fantáziu,pozornosť a písací stroj. Pútavo vysvetľovala ako vznikala kniha Stratený zajko v Paríži. Na záver prebehla autogramiáda, pani spisovateľka Diana Mašlejová deťom podpísala knižky. Srdečne ďakujeme za návštevu a želáme ešte veľa nápadov pri písaní kníh.

Read more ›
AIESEC – „To, čo je iné, nemusí byť zlé.“

AIESEC – „To, čo je iné, nemusí byť zlé.“

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Oznamy, Vzdelávanie a výchova

V termíne od 22.-26.1. 2018 nás navštívili dve lektorky, zahraničné študentky, Danielle Nicie z Nového Zélandu a Marcela Pinheiro z Brazílie, z medzinárodnej organizácie AIESEC v rámci projektu „EDUCATE SLOVAKIA“. Hlavným zámerom bolo budovať a prehlbovať v žiakoch multikultúrne vnímanie sveta: „To, čo je iné, nemusí byť zlé.“ Žiaci taktiež mali možnosť zlepšiť svoje komunikačné schopnosti v ANJ. Danielle a Marcela nám veľmi pútavou formou porozprávali o svojich krajinách, ich tradíciách, kultúre, či problémoch. Venovali sa aj globálnym svetovým problémom […]

Read more ›
Technika

Technika

in Vzdelávanie a výchova

Na našej škole vyučuje predmet Technika doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD. z Katedry techniky a informačných technológií. Žiaci 5. a 6. ročníka pod jeho vedením dokázali zhotoviť aj takéto výrobky…

Read more ›
Anglickí lektori na škole

Anglickí lektori na škole

in Vzdelávanie a výchova, Projekty

Na prelome mesiacov január a február nás navštívili dvaja lektori, Arga Nayesya z Indonézie a Jasper Jia z Číny, z medzinárodnej organizácie AIESEC v rámci projektu „Educate Slovakia“, do ktorého sa zapojila naša škola. Hlavným zámerom tohto projektu je budovať medzinárodné povedomie medzi účastníkmi prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov, ako aj na odbúravanie negatívnych zvykov a správania, či zlepšovanie povedomia o témach týkajúcich sa mladých ľudí. Navyše mali žiaci možnosť hravou formou zlepšiť svoje komunikačné i jazykové schopnosti. Nayesya a […]

Read more ›
Nové prírastky v školskej knižnici

Nové prírastky v školskej knižnici

in Oznamy, Vzdelávanie a výchova, Novinky

V jednej z básní Daniela Heveria sa nachádza verš: „bez piesní je svetu zima“, ktorý akosi nástojčivo upozorňuje na potrebu kvalitného umenia, a teda i kvalitnej literatúry. O tú už v našej školskej knižnici nie je núdza, keďže vďaka niekoľkým zakúpeným titulom – od slovenských i zahraničných autorov – môžu žiaci (malí aj tí väčší) „pričuchnúť“ k zaujímavým knižkám. Viaceré z nich pritom predstavujú skvelú symbiózu textu a ilustrácií, ešte väčšmi podnecujúcich čitateľovu obrazotvornosť. Špecifickú poetiku súčasných slovenských ilustrátorov – […]

Read more ›
Kocúr v čižmách po anglicky

Kocúr v čižmách po anglicky

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Oznamy, Vzdelávanie a výchova

Piataci a šiestaci na divadelnom predstavení Kocúr v čižmách v anglicko-slovenskom znení V stredu, 30. novembra 2016, si žiaci piateho a šiesteho ročníka nachvíľu oddýchli od učebníc a školských lavíc a v aule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre boli divákmi činoherného predstavenia v anglicko-slovenskom znení, Puss in Boots, Kocúr v čižmách. Predstavenie hercov z Divadelného centra bolo veľmi umnou kombináciou anglického a slovenského jazyka, t. j. žiaci rozumeli všetkému, čo aktéri na javisku hovoria a zároveň si ani neuvedomovali, že si […]

Read more ›
Nový etymologický slovník slovenčiny

Nový etymologický slovník slovenčiny

in Aktivity, Oznamy, Vzdelávanie a výchova

Stručný etymologický slovník slovenčiny sa na pultoch kníhkupectiev objavil v roku 2016. Slovenský jazykovedec Ľubor Králik na jeho vytvorení pracoval dlhých sedemnásť rokov – s prestávkami od roku 1998. Slovník prináša informácie o pôvode viac ako desaťtisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka, odstraňuje existujúcu medzeru v slovakistickej literatúre a môže poslúžiť ako východisko pre ďalší etymologický výskum slovnej zásoby slovenského jazyka v širších slovanských aj európskych súvislostiach. Ako sa ďalej uvádza na obale knihy: „Ako dielo populárno-vedeckého charakteru je […]

Read more ›