ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

CELOŠKOLSKÉ SPOLOČENSTVO RODIČOV

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda pozýva rodičov
na celoškolské rodičovské spoločenstvo.

Termín: 19. september 2019 (štvrtok) o 16:00 hod.
Miesto konania: telocvičňa ZŠ s MŠ sv. Gorazda (budova Materskej školy).

Po skončení zasadnutia budú v triedach nasledovať rodičovské spoločenstvá.

Tešíme sa na stretnutie s Vami všetkými.
Vedenie ZŠ s MŠ