ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

CELOŠKOLSKÉ SPOLOČENSTVO RODIČOV

Vážení rodičia,

dňa 12. mája 2016 o 16,00 hod. sa uskutoční v telocvični ZŠ s MŠ sv. Gorazda celoškolské spoločenstvo rodičov.

Následne budú triedne spoločenstvá.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda