ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

STRETNUTIE SPOLOČENSTVO RODIČOV

Vážení rodičia,

dňa 13. januára 2015 o 16,00 hod. sa uskutoční v telocvični ZŠ s MŠ sv. Gorazda celoškolské spoločenstvo rodičov z dôvodu schválenia zmeny stanov Spoločenstva rodičov ZŠ sv. Gorazda.

Vaša účasť je nutná!

Následne sa môžete o prospechu Vašich detí individuálne informovať u triednych pani učiteliek v jednotlivých ročníkoch.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda

 

 

 

Comments are closed