ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Cezpoľný beh

Dňa 24.9.2019 sa naši žiaci zúčastnili na Majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu v Parku na Sihoti. Žiakom, ktorí reprezentovali našu školu ďakujeme a gratulujeme k dobrým výsledkom.