ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Máme najlepšieho chemika

Máme najlepšieho  chemika v obvode  Nitra. Je ním žiak našej školy  František Balázsy. Na tomto výsledku má značný podiel kvalitná a svedomitá práca pedagóga našej školy.

Dňa 12. 2. 2012      sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády, ktorého úspešnými riešiteľmi boli žiaci 9. ročníka František Balázsy a Hanka Báneszová . Obvodné kolo 48. ročníka chemickej olympiády sa konalo 22.3.2012 na ZŠ Jelenec. Obaja žiaci boli úspešní aj v obvodnom kole, pričom František Balázsy sa umiestnil na 1. mieste s úspešnosťou 100% v teoretickej časti a 96,5 % v praktickej časti ( výsledková listina). Žiakom blahoželáme k dosiahnutému  výsledku.

Výsledková listina