ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Čítajte s nami

Deti v školskom klube sa zúčastnili čitateľskej súťaže – ČÍTAJTE S NAMI. Súťaž prebiehala už od novembra 2015. V krajskej knižnici Karola Kmeťku v Nitre. Deti absolvovali vedomostný test a získali diplom. Z ich úspechu máme radosť.

20160520_144805 20160519_143811