ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Čo so starou batériou?

Stará batéria obsahuje olovo – ktoré už starí Féničania využívali ako jed. Okrem toho obsahuje aj kyselinu  sírovú a ťažké kovy. Môže znečistiť pôdu, vodu a najmä ohroziť zdravie ľudí. Hoci stará batéria predstavuje nebezpečný odpad, dá sa opäť využiť ako druhotná surovina.
Napríklad štartovacie batérie z automobilov sa zvyčajne odoberú tam, kde staré vymieňajú za nové.  Až 98 % olova z batérií sa vďaka modernej technológii premení na čisté olovo, ktoré sa dá opäť využiť na výrobu novej batérie.

V každodennom živote sa najčastejšie stretávame s malými alkalickými batériami – z budíka, fotoaparátu, hračiek …. Na Slovensku sa ich ročne vyskytne okolo 1200 – 1400 tom. Žiaľ väčšina obyvateľov ich stále odhadzuje do koša. Jednou z ciest ako dať baterky na správne miesto, je zber na školách.

Preto sa aj naša škola zapojila do tejto akcie, ktorú rozbehla mimovládna organizácia Strom života v spolupráci so spoločnosťami AKU-TRANS a INSA.

Batérie môžeš nosiť do špeciálnej zelenej zberovej nádoby, ktorá bude umiestnená pri vchode v pavilóne II. stupňa.

Neváhaj a pomáhaj! Komu? Predsa životnému prostrediu – je aj tvoje!