ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Cvičenia z MATEMATIKY pre DEVIATAKOV

Na cvičeniach z matematiky sa žiaci pripravujú na Komparo, Testovanie9 a prijímacie skúšky na stredné školy. Plán práce krúžku je koncipovaný podľa požiadaviek NÚCEM-u. Testy a úlohy vychádzajú z ISCED 2.