ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

CYRIL A METOD

V stredu 29.5.2013 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili predstavenia o sv. Cyrilovi a Metodovi  v kostole sv. Gorazda na Klokočine, ktoré predviedli žiaci zo školy sv. Marka pri príležitosti Roku viery. Naši žiaci si takto mohli lepšie priblížiť život sv. Cyrila a Metoda, ich činnosť, ale hlavne uvedomiť si posolstvo týchto svätcov pre nás kresťanov- vydávať svedectvo o viere. Okrem toho sme si pozreli výstavu výtvarných prác našich  šikovných žiakov práve s tematikou týchto slovanských vierozvestcov…

Comments are closed