ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Ď A K U J E M E starí rodičia!

Vo štvrtok 24.10.2018 o 16,00 sa žiaci 2.ročníka piesňami, básňami, modlitbou a darčekmi poďakovali svojim starým rodičom za ich lásku a starostlivosť.