ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

ĎAKUJEME všetkým darcom a priaznivcom!

ĎAKUJEME

všetkým, ktorí prispeli svojimi 2% z dane za rok 2011 v prospech

SPOLOČENSTVA RODIČOV ZŠ sv. GORAZDA V   NITRE.