ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Danielkina kvapka krvi 2015

Ďakujeme všetkým rodičom, priateľom a známym školy, ktorí sa zúčastnili odberu krvi v piatok 19. 6. 2015. Celkovo prišlo 20 ochotných darcov, štyrom však zo zdravotných dôvodov nebolo možné krv odobrať. Všetkým srdečne ďakujeme – aj v mene národnej transfúznej stanice
Akciu – Danielkina kvapka krvi – plánujeme takto opakovať každoročne v júni. Veríme, že postupne sa bude počet darcov zvyšovať a popri spomienke na Danielku Surovú, pomôže krv našich darcov aj iným.