ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Danielkina kvapka krvi 2016

Ďakujeme všetkým rodičom, priateľom a známym školy, ktorí sa zúčastnili odberu krvi v piatok 20. 6. 2016. Všetkým srdečne ďakujeme – aj v mene národnej transfúznej stanice.
Akciu – Danielkina kvapka krvi – plánujeme takto opakovať každoročne v júni. Veríme, že postupne sa bude počet darcov zvyšovať a popri spomienke na Danielku Surovú, pomôže krv našich darcov aj iným.