ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Ďakujeme svätému Mikulášovi a anjelom

Ďakujeme svätému Mikulášovi a anjelom, za krásne zážitky z ich prítomnosti medzi nami.

Všetky deti a tety sa veľmi potešili, slzičky žiadne nevyronili, boli statočné a zároveň poslušné. Pripravili sme pre svätého Mikuláša darček v podobe piesní, básní a spoločnej modlitby.

Ešte raz veľká vďaka za darčeky a tešíme sa zase o rok na Teba svätý Mikuláš 🙂