ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

ĎAKUJEME

ĎAKUJEME  všetkým, ktorí  v nedeľu  počas Misijných trhov v Kostole sv. Martina v  Nitre na Chrenovej,  podporili  kúpou niektorého z výrobkov tých, ktorí našu pomoc  potrebujú 🙂