ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

DANIELKA

Dňa 19. 6. 2013 odišla do večnosti naša žiačka Danielka Surová.

 Po nesmierne statočnom boji  môže so sv. Pavlom povedať:

Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti“ (2 Tim 4, 7).

Danielka nás opustila a my smútime.

Smútime, ale veríme, že Danielka sa už raduje v Božom náručí.

Smútime, ale s nádejou, že ešte sa stretneme.

Smútime, ale ďakujeme Danielke za príklad, ako hrdinsky sa dá niesť kríž.

Smútime, ale nezúfame, lebo smrťou sa život nekončí …

Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo má Boh pripravené pre nás

…. my ešte nevieme, čo nás v nebi čaká, Danielka už áno.

 

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,

Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy!

On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých,

čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.

2 Kor 1, 3-4

A som si istý, že ani smrť ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánov

Rim 8, 38-39

 

 

Pohrebné obrady so sv. omšou budú v sobotu 22. 6. 2013 o 11:00 v Kostole sv. Martina v Nitre na Chrenovej.

Comments are closed