ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Deň materských škôl

4.11.2016 sa na celom Slovensku konal Deň materských škôl z príležitosti založenia prvej materskej školy na našom území. Tento deň sme si pripomenuli aj my spoločne s rodičmi, ktorí mali možnosť nahliadnuť do aktivít v popoludňajších hodinách a „stať sa na chvíľu deťmi“.