ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Deň matiek

Tak vážme si vás, drahé naše mamy,
kým ste medzi nami.
A prosme Boha, nech bdie pri vás sám,
veď by sme často v svete boli sami,
bez našich dobrých, milujúcich mám.

Deň matiek sme v našej škole oslavovali 10. mája. V programe vystúpili deti zo základnej školy.