ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

KONZULTÁCIE

Vážení rodičia!

Pozývame Vás na KONZULTÁCIE O PROSPECHU A SPRÁVANÍ ŽIAKOV s triednymi učiteľkami,

ktoré sa budú konať dňa 14. novembra 2019 (štvrtok) od 15:30 hod. – 18:00 hod.

v kmeňových triedach žiakov (resp. po dohode s triednou učiteľkou v náhradnom termíne).

Tešíme sa na stretnutie s Vami!