ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Deň Zeme

Jarné slniečko vylákalo našich druhákov na vychádzku. 22. apríla na Deň zeme si vyšli na prírodovednú vychádzku a vyšlapali až na vrch Zobor. Bol to veľmi pekný zážitok a deti by si také vyučovanie v prírode radi kedykoľvek zopakovali 🙂

zobor