ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Detská krížová cesta v ŠKD

Deti v ŠKD zažili netradičnú krížovú cestu, pri ktorej použili dopravné značky. Tie im pomohli názornejšie a ľahšie pochopiť zmysel a hĺbku utrpenia Ježiša.

V 14 zastaveniach krížovej cesty si pripomíname, koľko ťažkých vecí Ježiš prežil a vydržal potom, ako bol vydaný na ukrižovaniu. To je udalosť, ktorá sa odohrala až na Veľký piatok. Pretože máme  celé pôstne veľkonočné obdobie prežívať tak, aby sme sa obrátili a čo najviac priblížili k Ježišovi, môžu nám k tomu byť jednotlivé zastavenia dobrými pomocníkmi. (url)

Pane Ježišu, prosíme ťa daj, aby sme toto Veľkonočné obdobie prežili v tvojej milosti a láske.