ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Detská krížová cesta

V Školskom klube si deti 31.3.2015 sprítomnili umučenie a ukrižovanie Ježiša Krista.