ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Divadelné predstavenie žiakov ZŠ

V rámci oživenia ,,Adventu na Nitrianskom hrade“, v pondelok 17.12.2018, v Gotickej  priekope, stvárnili  žiaci divadelného krúžku a 3.A triedy našej školy vianočný príbeh dievčatka Alenky.

Javisko bolo plné pastierov, anjelov a samozrejme nechýbal ani malý Ježiško. Scénou zneli hudobné nástroje žiakov i pani učiteľky, spievali sa krásne vianočné piesne.

Hoci počasie bolo mrazivé, hriala nás všetkých, na javisku i v hľadisku radostná nálada.

Odkazy: