ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Dopravno – športová súťaž „CYKLISTI POZOR“

V sobotu 21.4.2012 Centrum voľného času Domino v spolupráci s Výborom mestskej časti 7 Nitra organizovalo dopravno – športovú súťaž, ktorej sa zúčastnili aj niektorí naši žiaci.  Najskôr mali v teste preukázať ako poznajú pravidlá cestnej premávky a v praktickej časti  dokázať, že vedia bezpečne jazdiť na bicykli.

 

 

 

Máme veľkú radosť, pretože

Kristián Slatkovský (3.ročník) v I.kategórii získal 4.miesto                

Martin Benc (5.ročník) v II.kategórii získal 1.miesto                

Lenka Báneszová (6.ročník) v II. Kategórii získala 3.miesto  

 

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!