ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Educate Slovakia

V rámci projektu „Educate Slovakia“, ktorý realizuje medzinárodná organizácia AIESEC, mali naši žiaci tento mesiac možnosť zapojiť sa do neformálneho jazykového vzdelávania. Účelom tohto projektu bolo rozšíriť interkultúrne vedomosti a zlepšiť komunikačné i jazykové schopnosti našich žiakov.

Výučba pozostávala z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého dve stážistky Chandrika Zahra a Tang Chu Yang za aktívneho používania anglického jazyka rozvíjali u našich žiakov sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti. Chandrika a Minnie nás veľmi pútavo oboznámili s dôležitými informáciami o Taiwane a Indonézii, s ich kultúrou, udalosťami, gastronómiou a rôznymi tradíciami ich krajín.

Nadšenie našich žiakov bolo viditeľné od prvého dňa, stážistky ich  motivovali, zapojili do komunikácie a výrazne zvýšili záujem o anglický jazyk vďaka tejto zážitkovej forme výučby.