ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Elektronická žiacka knižka

Informácia o ELEKTRONICKEJ ŽIACKEJ KNIŽKE

Verzia v: PDF

Oznamujeme žiakom a rodičom našej školy, že na základe rozhodnutia pedagogickej rady bude v školskom roku 2017/2018 vedenie triednej dokumentácie a klasifikácia v 1. až 9. ročníku prebiehať elektronickou formou. (Papierová žiacka knižka sa bude používať aj naďalej.)

Rodičia sa o známkach svojich detí dozvedia nasledovne:

  1. Prostredníctvom Elektronickej žiackej knižky (EŽK).
  1. Prostredníctvom Mobilnej aplikácie EduPage, ktorú si zadarmo stiahnete v oficiálnom obchode GooglePlay (Android) alebo AppStore (iPhone) do svojho mobilu alebo tabletu.

 

Po prihlásení bude rodič vidieť denne aktualizované známky svojho dieťaťa zo všetkých predmetov, ale aj veľa ďalších informácií: rozvrh dňa, oznamy, dochádzku, udalosti, domáce úlohy, neskôr jedálny lístok, odhlasovanie zo stravy a iné.

 

Oznámenia o konaní školských a mimoškolských akcií (rodičovské združenia, divadelné predstavenia, výchovné koncerty, exkurzie) sa budú tiež zasielať elektronicky, takže si ich rodič môže pozrieť buď v Elektronickej žiackej knižke na internete (počítač, notebook) alebo ich ihneď uvidí v mobilnej aplikácii EduPage (mobilný telefón, tablet). Oznamy vyžadujúce podpis rodiča budú zasielané v tlačenej podobe ako doteraz.

Rodičia, ktorí nemajú pravidelný prístup k internetu budú o známkach a dôležitých udalostiach informovaní ako doteraz, prostredníctvom papierovej žiackej knižky.

Prihlasovacie údaje (meno a heslo) PRE ŽIAKA budú mať žiaci vytlačené na papieri a prilepené na prvej strane papierovej žiackej knižky.

Prihlasovacie údaje PRE RODIČA sa kvôli bezpečnosti posielajú výlučne e-mailom. Ak Vám doteraz prihlasovacie údaje neboli doručené, napíšte prosím e-mail na zsgorazdova@zsgorazdova.sk so žiadosťou o heslo do Elektronickej žiackej knižky pre rodiča (uveďte e-mailovú adresu, meno a triedu svojho dieťaťa) a my vám pošleme prihlasovacie údaje pre rodiča, aby ste mohli byť informovaný o známkach svojho dieťaťa aj o školských udalostiach.

V prípade nejasností sa môžete informovať osobne, telefonicky alebo emailom.

Mgr. Ing. Marek Malík, riaditeľ školy