ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Prihlásenie rodiča do EduPage

Elektronická komunikácia, klasifikácia a vedenie triednej dokumentácie v 1. až 9. ročníku prebieha elektronickou formou.

Postup prihlásenia do školského informačného systému EduPage:

  1. PRIHLÁSENIE RODIČA DO EDUPAGE
  2. PRIHLÁSENIE DO MOBILNEJ APLIKÁCIE

Po prihlásení získa rodič prístup k aktuálnym informáciám o školských udalostiach, známkach svojho dieťaťa zo všetkých predmetov, ale aj veľa ďalších informácií: rozvrh dňa, oznamy, dochádzka, domáce úlohy, jedálny lístok, odhlasovanie zo stravy, oznámenia o konaní školských a mimoškolských akcií (rodičovské združenia, divadelné predstavenia, výchovné koncerty, exkurzie).

::Kde nájdem prihlasovacie údaje?

Prihlasovacie údaje PRE RODIČA sa kvôli bezpečnosti posielajú výlučne e-mailom. Ak Vám doteraz prihlasovacie údaje neboli doručené, napíšte prosím e-mail na admin@zsgorazdova.sk so žiadosťou o heslo do EduPage (uveďte e-mailovú adresu, meno a triedu svojho dieťaťa) a my vám pošleme prihlasovacie údaje pre rodiča, aby ste mohli byť informovaný o školských udalostiach.

Mgr. Róbert Krajčír, zástupca riaditeľky školy