ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

Dňa 17. mája sa naši žiaci  siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili exkurzie na pietnom mieste Múzea holokaustu v Seredi.

Múzeum holokaustu sa nachádza v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Je to autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny, a taktiež je aj pamätníkom zavraždených Židov zo Slovenska.

V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na našom území, ktoré si žiaci pozorne prezreli. Súčasťou programu bola aj prednáška na tému Úteky z táborov smrti, ktorá žiakov veľmi zaujala. Silným zážitkom bol aj pohľad na dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz v poľskom Osvienčime.

Cieľom tejto exkurzie bolo potláčať prejavy extrémizmu, dotknúť sa bolestnej histórie a posilňovať u žiakov historické povedomie o tragických udalostiach, z ktorých by sme sa mali poučiť, aby sa v budúcnosti už nič podobné nestalo, pretože: „Nesmieme zabudnúť!“