ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

„Exkurzia u Gorazda“

V milostivom Roku sv. Cyrila a Metoda sa naša škola zapojila do dvoch významných stretnutí. Prvé sa odohralo  22.septembra 2012. V deň liturgickej spomienky sv. Emeráma  sa na malebnom Nitrianskom hrade uskutočnilo stretnutie výhercov letnej súťaže Katolíckych novín „Leto so sv. Gorazdom.“

Pri tejto príležitosti predviedli žiaci našej školy divadelnú hru s názvom „Exkurzia u Gorazda“. Scenár predstavenia, napísal Peter Sýkora- riaditeľ festivalu Gorazdov Močenok. Dramaturgicky a režijne ho pripravila Mgr. Silvia Antonyová. Hra priblížila podmienky, v akých solúnski bratia sv. Cyril a Metod začali svoju misiu u Slovanov a ďalej v nej pokračoval sv. Gorazd.

 

Comments are closed