ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MŠ: Exkurzia v botanickej záhrade

Slovenská poľnohospodárska univerzita už tradične otvorila ,,Výstavu ovocia a zeleniny ,, v priestoroch botanickej záhrady. Výstavy sa zúčastnili všetky tri triedy našej materskej školy.