ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

EŽK v PC

Návod na používanie ELEKTRONICKEJ ŽIACKEJ KNIŽKY v počítači: PDF (manuál)