ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Prostriedky na materiálne zabezpečenie a zvýšenie kvality výučby

Milí rodičia, priatelia, dobrodinci, ktorí by ste  chceli finančne pomôcť našej škole a prispieť na  materiálne zabezpečenie pre zvýšenie kvality výučby Vašich detí, môžete tak urobiť zaslaním finančných prostriedkov na

číslo  účtu: 0854584003/5600

Srdečne Vám ďakujeme!

Comments are closed