ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Food Revolution- zeleninkové šialenstvo

Projekt zameraný na prevenciu proti detskej obezite.