ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Fotografovanie šk. rok 2011/2012

Aby sme nezabudli na kamarátov s ktorými sme prežili  šk. rok 2011/2012 urobíme si v piatok 25. mája spolu niekoľko spoločných fotografií 🙂

Cena fotografie celej triedy 1,- € a  fotografie s  kamarátom O,50 €

 

 

 

 

 

 

 

 

p