ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Futbalový turnaj škôlkarov

Žiaci materskej školy sa zúčastnili futbalového turnaja škôlkarov, ktorý sa konal 10. mája 2016 na  Klokočine v CCVČ. Súťažilo celkovo 6 družstiev. Naši mladí športovci sa umiestnili na výbornom treťom mieste.