ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

GDPR

Informácie o spracovaní osobných údajov v Základnej škole s materskou školou sv. Gorazda v Nitre poskytované podľa článku 13 Nariadenia GDPR (PDF)