ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MŠ: Gorazdov folklórniček

Už tradične aj tento rok sme sa tešili z ľudových remesiel, rezkého folklóru v podaní tanečníkov a harmonikárov z GCM. Aj naši škôlkári sa prezentovali spevom a tancom na 7. ročníku Gorazdovho folklórnička.