ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Gorazdov slávik 2019

Dňa 13.5.2019 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Gorazdov slávik. Najúspešnejší žiaci postúpili do ďalšieho kola, ktoré sa konalo 21.5.2019. V ňom  si zmerali sily žiaci ZŠ sv Svorada a Benedikta, ZŠ sv.Marka a naši žiaci.
Súťažilo sa v troch kategóriách: ľudová, náboženská a moderná pieseň.
 V prestávke medzi súťažnými kategóriami sme si zaspievali spolu so spevokolom.  Prestávku  tiež spestrili žiačky 6.a 9.ročníka zo ZŠ sv.Marka krásnymi duetami. Pravú súťaživú atmosféru nám pomohli vytvoriť svojim povzbudzovaním žiaci 4.ročníka.
Našu školu reprezentovali: Danielka Štrámová 1.r., Miška Lakotová 2.r., Šimon Baran 3.B, Regina Šlosárová 4.r., Sára Miklášová 2.r., Eliška Liptáková 4.r., Margarétka Bezáková 2.r., Filip Virág 3.A a Alicka Krajčírová 4.r.
V kategórii náboženská pieseň sa na 1.mieste umiestnila Regina Šlosárová 4.r. a na 2.mieste Sárka Miklášová 2.r.
V kategórii moderná pieseň sa na 2.mieste umiestnil Filip Virág 3.A a na 3.mieste Alicka Krajčírová 4.r.
Všetým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, že aj tento ročník Gorazdovho slávika sa nám vydaril, ďakujeme, všetkým zúčastneným a víťazom blahoželáme a o rok sa tešíme aj na súťažiacich z 2.stupňa.