ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

História Kynologického krúžku

Všetko sa odštartovalo,  keď naša pani špeciálna pedagogička, chovateľka mexického plemena, chihuahua, prišla za pánom riaditeľom s podivným návrhom. Chcela by na našej škole viesť nezvyčajný krúžok, pre menšie deti s ťažko vysloviteľným názvom a to KYNOLOGICKÝ KRÚŽOK. Tak zasadlo vedenie školy a zvážilo, či a ako, sa dá realizovať taký náročný krúžok. Nakoniec sa rozhodlo, že skúsime, ako to bude fungovať.

Vedením krúžku som bola oficiálne poverená ja, dlhoročná chovateľka čiváv a prvým rokom v histórii Kynologického krúžku bol školský rok 2009/2010. Záujem detí bol obrovský, preto sme zriadili až dva krúžky.

Prečo je taký záujem o taký nezvyčajný krúžok? No hlavne preto, že deti sa pravidelne stretávajú so „ živými „ psíkmi najmenšieho plemena na svete, a to sú „chihuahua“, po našom čivavy, alebo aj familiárne čivky.

Deti sa najprv oboznámili s činnosťou, ktorou sa budeme zaoberať na krúžku.

Cieľom, náplňou bolo vychovať z „mojich krúžkových detí „ zodpovedných chovateľov. Preto sme sa najprv zamerali na stavbu tela psa. Ďalej sme sa postupne učili starostlivosti od narodenia šteniatok a deti boli svedkami celého vývoja od bábätiek v brušku maminy čivky, až po odchod od chovateľa, čo je obdobie 8 týždňov veku šteniatok. Prešli sme obdobím kojenia, odstavenia, videli nesmelé pokusy, ochutnávky prvých pevných súst 4 týždňových šteniatok. Videli šantenie 6 týždňových šteniatok, čo sú najrozkošnejší šibali, beťári.

Dôsledne sme prebrali výživu dospelých psov, šteniatok ale aj psíkov v dôchodcovskom veku. Nie menej dôležitá bola časť Výchova a socializácia psíkov, výcvik k hygienickým návykom v domácnosti, vedieť sa stretávať s cudzími psíkmi bez agresie, ale aj povinnosti vonku zberať „ poklady“, ktoré nechávajú naši miláčikovia na trávniku pri venčení. Je dôležité, aby vedeli, kde venčiť psíkov, že sídliskové pieskoviská treba z ďaleka obchádzať pri venčení.
Nie menej obľúbená bola činnosť, v skratke – Cvičisko. Tu deti chodili s radosťou, lebo 7-8 psíkov si striedali pri cvičení, šantení na cvičisku. A to každé dieťa malo už „svojho“ obľúbenca, s ktorým si rozumeli.

Vedúca Kynologického krúžku: Mgr. Zita Ševčíková