ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Hovorme o jedle – ocenenie

ZŠ s MŠ sv. Gorazda získala ocenenie ZLATÝ DIPLOM za aktívnu účasť v 2. ročníku súťaže „Hovorme o jedle“ (PDF).