ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MŠ: Hvezdáreň

V rámci témy týždňa deti navštívili hvezdáreň v Krajskom osvetovom stredisku na Chrenovej. Mali možnosť počúvať zaujímavý výklad o vesmíre. Pozorovali elektronické makety vesmírnych telies. Pán hvezdár im ukázal ďalekohľad a deti si ho s radosťou aj vyskúšali.